دومین نشست سروگروههای حلقه های صالحین واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در آستان مقدس امام زاده سید حمزه

دومین نشست سروگروههای حلقه های صالحین واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در آستان مقدس امام زاده سید حمزه با قرائت دعای توسل و سخنرانی حاج آقا آسمانی با حضور ۸۰ نفر از خواهران برگزا

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه آوج روستای اردلان

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه آوج روستای اردلان ۲۴اردیبهشت

اعزام پزشک به مناطق محروم توسط کانون بسیج جامعه پزشکی درمانگاه تامین اجتماعی بندر امام خمینی ره

اعزام پزشک به مناطق محروم؛ (طرح شهید دکتر رهنمون)١٦ اردیبهشت در شهرک صباغان در بندرامام خمینی ره.

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در طرح شهید رهنمون

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در غالب طرح شهید رهنمون

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت هفته جوان

 

برپایی ایستگاه سلامت به مناسبت هفته جوان درمحل حوزه علمیه ثقلین شهر کیان
کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد

دومین نشست سروگروههای حلقه های صالحین واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در آستان مقدس امام زاده سید حمزه

دومین نشست سروگروههای حلقه های صالحین واحد خواهران بسیج جامعه پزشکی استان آذربایجان شرقی در آستان مقدس امام زاده سید حمزه با قرائت دعای توسل و سخنر

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه آوج روستای اردلان

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در قالب طرح شهید رهنمون به منطقه آوج روستای اردلان ۲۴اردیبهشت

اعزام پزشک به مناطق محروم توسط کانون بسیج جامعه پزشکی درمانگاه تامین اجتماعی بندر امام خمینی ره

اعزام پزشک به مناطق محروم؛ (طرح شهید دکتر رهنمون)١٦ اردیبهشت در شهرک صباغان در بندرامام خمینی ره.

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در طرح شهید رهنمون

اعزام تیم بهداشتی و درمانی بسیج جامعه پزشکی استان قزوین در غالب طرح شهید رهنمون